- IT

Flådestyring til demente

Flådestyring til demente mennesker

Almindeligvis hører man om flådestyring i forbindelse med store fragtfirmaer, håndværkere og skibe. Og det er da også det, som systemet er tiltænkt – at være et pengebesparende overvågningssystem. Men det kommer alligevel ikke som nogen overraskelse, at man har lavet denne nye mulighed for at udnytte flådestyringssystemets enorme potentiale. At bruge et flådestyringssystem til at tracke og holde styr på demente mennesker kan virke brutalt og kynisk – og det er uden tvivl noget, der vil blive vendt i debat mange gange, fordi det rejser så mange etiske spørgsmål. Men hvis man får tilladelsen til det, er det allerede nu muligt at bestille overvågning af demente mennesker.

Det etiske spørgsmål i denne udnyttelse af flådestyring, ligger i det med overvågning. Er det rimeligt at overvåge en specifik privatperson? Der findes både argumenter for og imod. Nogle vil sige, at flådestyringssystemer allerede bruges til at overvåge enkeltpersoner – og endda raske enkeltpersoner, der ikke udgør nogen kritisk fare for sig selv og andre. Idet et håndværkerfirma overvåger sine ansattes færden i særdeles detaljeret grad, bliver håndværkerne som enkeltpersoner også overvåget, fordi man netop bruger oplysningerne til at skelne i mellem forskellige brugere af forskellige biler. Havde systemet været anonymt og haft til formål at samle generelle oplysninger om driften af bilerne, ville det ikke have været overvågning af enkeltpersoner. Så når man allerede overvåger personer enkeltvist, hvorfor så ikke også overvåge enkeltpersoner i deres privatliv?

Forskellen ligger i privatliv og arbejdsliv. Arbejdsgiveren har visse rettigheder over for sine ansatte, som jo ikke agerer som privatpersoner, når de er på arbejde, men som professionelle repræsentanter for deres arbejdsplads. Det er ikke lovligt at overvåge privatpersoner, men når der er tale om syge, demente, ældre mennesker vurderer man, om risikoen for, at de er til fare for sig selv eller andre, er så stor, at man kan gradbøje loven og se bort fra spørgsmålet om privatlivets fred. Der er allerede givet nogle tilladelser til at overvåge demente mennesker rundt omkring ved hjælp af et GPS sporing system.

Disse menneskers alle bevægelser kan altså følges af en ansvarlig person, som har adgang til at se alt på et kort. Man kan således få en alarm til at gå i gang og ringe, når den overvågede person bevæger sig uden for at givent geografisk område – på den måde risikerer man ikke længere, at den demente person går uden for og bliver væk, hvilket især er en fordel om vinteren, hvor det kan være meget kritisk, hvis personen bliver væk hjemmefra.